Wat is groengas?

Groengas

Groengas is op dit moment van ‘well to wheel’ de schoonste en goedkoopste brandstof die direct en massaal is in te zetten. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. Biogas wordt op haar beurt gemaakt door verschillende soorten biomassa, zoals mest en rioolslib. Ook ontstaat er biogas bij o.a. vuilstortplaatsen.

Onderzoek toont aan dat het gebruik van Groengas voor mobiliteitsdoeleinden de meeste milieuwinst realiseert en concrete effecten heeft op de luchtkwaliteit (sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties).

  • Overschakelen op Groengas betekent CO2-neutraal rijden.
  • Rijden op Groengas is MVO-ondernemen én geld besparen.
  • Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen en FIAT hebben een groeiend aanbod Groengas-modellen, van personenauto's tot bestelbussen. Deze modellen zijn allemaal vanuit de fabriek uitgerust met een Groengas-installatie. Daarmee wordt het aanbod en de keuze in Groengas-occasions ook steeds groter.
  • Groengas rijdt stiller en is onderhoudsvriendelijker voor uw auto.
  • Groengas biedt u een ruime actieradius (van 225 tot 450 km).
  • Tanken is handsfree en gaat net zo snel als benzine of diesel.
  • Landelijke dekking van meer dan 170 tanklocaties in Nederland.

Wij krijgen vaak de vraag of Groengas het zelfde als LPG is, dit is niet het geval. Groengas is de biologische, niet-fossiele, variant van CNG, wat staat voor Compressed Natural Gas, gas onder druk. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en wordt in de volksmond vaak autogas genoemd. LPG ontstaat bij productie en behandeling van aardgas en aardolie en is dus een fossiele brandstof.

Verder is Groengas een vluchtig gas en vervliegt als het vrij komt. LPG daarentegen is vloeibaar en zwaarder dan lucht. Als LPG ontsnapt, ontstaat er explosiegevaar. In sommige ondergrondse parkeergarages en tunnels zijn LPG-voertuigen daarom om veiligheidsredenen niet toegestaan. Om deze reden mag LPG alleen onder toezicht verkocht worden, Groengas daarentegen mag wel op onbemande tankstations getankt worden.